opkomst en verval

Cokkie Snoei Gallery, Rotterdam